Електрически котел Екотермал MRL 6-30KW


Описание на продукта

Електрически котел Екотермал MRL 6-30KW

Проточният електрокотел е модерен и екологичен топлоизточник . Предназначен е за етажно и централно отопление на малки и средни сгради. Екотермал MRL  може да се използва в системи на централно или локално отопление. Има възможност да се интегрира в отоплителни системи паралелно работещи с котел за твърдо гориво. Препоръчва се монтажа на електрокотлите да се извършва в системи, които работят с помпа за принудителна циркулация.

Данни за продуктите Символ Мерна единица Код: Код: Код: Код: Код:
Електрически котел – MRL/K 011058 011059 011060 011061 011062
Номинална топлинна мощност Prated kw 6 8 10 12 15
Сезонна отоплителна енергийна ефективност ηs % 36,72 36,72 36,72 36,72 36,72
Клас на енергийна ефективност
Полезна отоплителна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим P4 kw 5,96 7,94 9,93 11,92 14,9
Коефицент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим η4 % 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3
Разход на спомагателно електрозахранване
В режим на готовност Psв kw 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045
Други данни
Ниво на звукова мощност LwA db 33 33 33 33 33
Камини тв.гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки