Разширителен съд, мембранен, модел ERE, C.I.M.M. (Италия)


Описание на продукта

Разширителен съд, мембранен C.I.M.M (Италия)

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки