Медни тръби

Медни тръби Мека мед  на руло и твърда мед на