Вентилаторни конвектори BURNiT FCS, slim дизайн, LED управление

 

Описание на продукта

Вентилаторен конвектор BURNiT FCS, slim дизайн, LED управление

Технически данни:

Арт. № Описание Охладителна мощност kW Чувствителна охл. мощност kW Отоплителна мощност kW
Макс. Средна Ниска Макс. Средна Ниска Макс. Средна Ниска
SLIMFCSLED20 Slim FCS LED 20 1,00 0,80 0,65 0,71 0,55 0,43 1,60 1,28 0,83
SLIMFCSLED30 Slim FCS LED 30 1,80 1,44 1,17 1,28 1,00 0,77 2,90 2,32 1,51
SLIMFCSLED40 Slim FCS LED 40 2,40 1,92 1,56 1,71 1,33 1,02 3,85 3,08 2,00
SLIMFCSLED50 Slim FCS LED 50 3,00 2,40 1,95 2,14 1,66 1,28 4,80 3,84 2,50
SLIMFCSLED60 Slim FCS LED 60 3,60 2,88 2,34 2,57 1,99 1,53 5,75 4,60 2,99

 

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки