Вентилаторни конвектори BURNiT FCS Smart, slim дизайн, инверторен мотор, сензорно управление

 

Описание на продукта

Вентилаторен конвектор BURNiT FCS Smart, slim дизайн, инверторен мотор, сензорно управление

Арт. № Описание Охладителна мощност kW Чувствителна охл. мощност kW Отоплителна мощност kW
Макс. Средна Ниска Макс. Средна Ниска Макс. Средна Ниска
SLIMFCSSMART20 Slim FCS smart 20 1,00 _ 0,55 0,71 _ 0,34 1,60 _ 0,83
SLIMFCSSMART30 Slim FCS smart 30 1,80 _ 1,00 1,28 _ 0,62 2,90 _ 1,51
SLIMFCSSMART40 Slim FCS smart 40 2,40 _ 1,30 1,71 _ 0,81 3,85 _ 2,00
SLIMFCSSMART50 Slim FCS smart 50 3,00 _ 1,65 2,13 _ 1,03 4,80 _ 2,50
SLIMFCSSMART60 Slim FCS smart 60 3,60 _ 2,00 2,56 _ 1,25 5,75 _ 2,99
Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки