Диференциален термостат DTLED

Диференциален термостат DTLED

КРАТКО ОПИСАНИЕ И РАБОТА НА УРЕДА

Приборът DTLED се прилага за управление на работата на циркулационна помпа на соларна или отоплителна  система по разлика в температурите между солар (камина, котел) и бойлер/буфер, както и подгряването на бойлера/буфера от допълнителен топлинен източник (ел. нагревател) до зададена от потребителя температура.

Контролерът работи като диференциален термостат с бойлерен термостат, като:

 • следи температура на 2 точки – в бойлер и солар (чрез два отделни сензора за температура–PTC 1k );
 • управлява директно и отделно циркулационна помпа и допълнителен топлинен източник (до 5A). Чрез 2 бр. независими релета /виж фиг.2/: за комутация на “R1 – циркулационна помпа” – превключващ (н.о.+н.з.) контакт – като подава фаза за управление на помпа и “R2 – Ел. Нагревател” – н.о. волтосвободен контакт – команда за управление на допълнително подгряване;
 • Възможни са два режима на работа – „Auto” /”Ваканция”, удобно избираеми чрез отделен превключвател, разположен на лицевия панел на изделието /виж фиг.3/;
 • Напълно програмируем и удобен за настройване чрез 4 основни параметъра”;
 • Три избираеми чрез мостче (джъмпер):

–   максимална допустима температура в бойлера: +65О; +75О; +85ОC

–   температура за предпазване от замръзване на колектора: -25О; -10О; +5ОC
–   минимална температура в колектора за стартиране на циркулация:+40О;+50ОC;

 

 • Един чрез потенциометър – задаване на dT (диференциална температурна разлика) – плавно: от 3О до 25ОC
 • Задаване на желаната температура в бойлера от потребителя (бойлерен термостат на ел. нагревателя) – чрез бутона на лицевия панел /виж фиг.3/: от +15°C до максималната разрешена в бойлера през 5°C;
 • „Еко Фунцкия” – приоритетно подгряване на бойлера чрез солар (при наличие на слънчево греене се отлага работата на нагревателя с 15 мин.след последното включване на помпата)–режима е избираем от потребителя
 • Цифрова индикация с LED дисплей с 2×7 сегмента и 6 допълнителни св. диода.
 • Бутон за управление – /виж фиг.3/
 • Лесна работа и настройка чрез избор от фиксирани стойности.
 • Ръчен тест на помпата /при активиране/ – чрез бутона на лицевия панел

Диференциален термостат DTLED предпазва системата от:

 • замръзване на колектора: при понижаване на tºколектор под Т.КолекторДефрост се активира помпата, докато се повиши Т.Колектор (но само ако  tºбойлер>8ºC)
 • прегряване на бойлера: при достигане на [tºбойлер>T.БойлерМакс] се прекратява циркулацията – безусловно- прегряване на колектора: при достигане на [tºколектор>100ºC] и [tºбойлер<t.БойлерМакс] се=““ активира=““ помпата=““ безусловно.<=““ li=““></t.БойлерМакс]>
 • висока температура (възтановяване от прегряване): При достигане на tºколектор в границите 110-140 ºC и tºбойлер<t.БойлерМакс се=““ активира=““ циркулацията=““ на=““ кратки=““ интервали=““ за=““ плавно=““ намаляване=““ температурата=““ в=““ колектора.=““ При=““ надвишаване=““ tºколектор=““ над=““ 140=““ ºc=““ забранява=““ предпазване=““ от=““ прекомерно=““ висока=““ температура;<=““ li=““></t.БойлерМакс>
 • блокиране на помпа: Ако помпата дълго време не е работила, се активира принудително за „раздвижване”;
 • следи за „възможно” прегряване на бойлера: като при опасно наближаване на tºбойлер към T.БойлерМакс, започва да работи в режим на “максимални загуби на топлина, като по този начин се опитва да „отложи” евентуалното преграване възможно най-дълго.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Захранване: 220V±10% /50Hz. ≤ 2VА
Монтаж на DIN шина 35mm;
Вграждане в затворено табло
Работен условия: -25T45, RH80%
Съхранение и транспорт -30/+60 º C
Габаритни размери 68x85x58 mm.
Две независими контактни системи!
Защитен вид IP20
Сензори: PTC-1K издържливост 200 ºC
Измерване и визуализация: -40ºC÷199 ºC;
Точност ±1ºC при (-5ºC ÷ +100 ºC);извън ±4ºC.
Изходи:
-Реле R1- 220V – 5A и 180W/AC3 (мотор)
-Реле R2- 220V – 5А и 180W/AC3 (мотор)

Техническа документация DTLED

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки