Клемна шина за подово FHB5RС, безжична, 5 зони

220 лв

Клемна шина за подово FHB5RС, безжична, 5 зони

FHB5RС Цена: 220.00 лв / бр с ДДС
  • вградени изходи за помпа и котел
  • със или без Wi-Fi
  • управлява до 5 безжични RF стайни термостата
  • управлява до 5 завижки за подово 230 V

Управляеми релейни изходи:

  • помпа – активира се при команда от стаен термостат и/или конвектор.
  • AUX /котел/ – активира се при команда от всеки от входовете.
  • функция за предпазване от блокиране на помпа.
  • дисплей 2х7
  • предоставя общ достъп до всичките 5 стайни термостати /за моделът с Wi-Fi/.
  • светлинна индикация за всеки кръг и изход.

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Клемната шина представлява интелигентен модул за извършване на връзка между 5 бр безжични стайни термостати към електрически клапани (задвижки) управляващи кръговете от отоплителна инсталация.

Управлява две изходни релета (циркулационна помпа „PUMP” свързана към общата хидравлична система на кръговете и допълнителен изход „AUX” обикновено за активиране на котел /охлаждане) в зависимост от състоянието на стайните термостати.

Допълнителна информация:

Модулът следи сигнала на до 5 бр безжички стайни термостата подаващи сигнал за управлението на електрически вентили за отваряне/затваряне на клапани към индивидуалните кръгове на отоплителна инсталация / подово отопление.

При наличие на поне един отворен кръг се стартира изход 1 циркулационната помпа „PUMP“ и се активира изход 2 (котел) „AUX”.

При затваряне на всички кръгове се спира и работата на циркулационната помпа „PUMP“ и се де-активира изход 2 (котел) „AUX”.

Клемна шина за подово FHB5RС, безжична, 5 зони

KОНФИГУРИРАНЕ:

Периодично автоматично активиране:

При трайно изключване на циркулационната помпа за период над 7 дни шината може автоматично да се включи помпата на изход 1 (помпа) за 1 минута за предпазване от блокиране.

– ключе N3=OFF   – функцията за защита на помпата от блокиране е изключена
– ключе N3= ON   – активиране на помпата на всеки 7 дни е ВКЛЮЧЕНО

включено

Отлагане на действието на изходите:

Отлагане на изход „AUX“ при постигане на условие за включване или изключване на изхода, като реалното действие може да бъде без отлагане или отложено с 5, 10 или 15 минути. Като при:

– ключе N1=OFF и N2 =OFF отлагането минимално.

– ключе N1=OFF и N2 = ON отлагането е 5 мин.

– ключе N1= ON и N2 = OFF отлагането е 10 мин.

– ключе N1= ОN и N2 = ON отлагането е 15 мин.

Отлагане на изход „PUMP“ при постигане на условие за включване на изхода, като реалното действие може да бъде отложено 3 минути. Като при:

– ключе N4=OFF отлагането минимално.

– ключе N4= ON отлагането е 3 минути

– изключването на помпата е в рамките на 30 сек от изключване на посления кръг.

СРЕДСТВА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА:

1. Хидравлично задържане на клапан отворен: Спиране на циркулацията
2. Прегряване на помпата: Спиране на циркулацията при затворени кръгове
3. Блокиране на помпата: Принудително активиране на 7 дни

 

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки