Котел на твърдо гориво BURNIT NWB MAX 35

Котел на твърдо гориво BURNIT NWB MAX 35 – стоманен котел за отопление на средни и големи помещения.

Предназначен е за твърдо гориво – дърва, дървесни брикети клас В и въглища, и е с възможност за монтиране на пелетна, газова или нафтова горелка.
Тестван и одобрен съгласно EN 303-5.

Основни характеристики:

Отопление на средни и големи помещения
Лесен монтаж и експлоатация
Сменяема метална скара
Термостатичен регулатор
Възможност за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка

Котел на твърдо гориво BURNIT NWB MAX 35

Предимства:

 • Лесен монтаж и експлоатация
 • Лесно почистване и поддръжка
 • Горивната камера е с голяма повърхност на топлообменника и ниско камерно съпротивление
 • Горивната камера има голяма врата, която улеснява зареждането с твърдо гориво до 0,5 м
 • Голяма и оребрена топлообменна повърхност на горивната камера
 • Триходов път на димните газове, подобряващ топлообмена
 • Възможност за монтиране на нафтова, пелетна или газова горелка
 • Сменяема метална скара, предпазваща горивата камера от огъня
ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ
 • Термостатичен регулатор на тягата
 • Предпазен клапан
 • Предпазен топлообменник – в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела. Свързването на котела към водоснабдителната мрежа трябва да се извърши чрез термостатичен вентил (не е включен в комплекта).

Елементи:

1 – Температурен индикатор
2 – Обшивка
3 – Високоефективна изолация
4 – Обезопасителен топлообменник
5 – Триходов път на димните газове
6 – Водна риза
7 – Горивна камера
8 – Метална скара
9 – Контейнер за пепел и сажди
10 – Фланец за горелка (опция)
11 – Комин
12 – Изход гореща вода
13 – Термостатичен регулатор на тягата
14 – Клапа входящ въздух

Технически характеристики:

КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT NWB MAX 35

Описание

Мярка

NWB MAX 35

Номинална мощност

kW

30 – 35

Височина H

mm

1145

Ширина L / Дълбочина D

mm

464 / 930

Обем на водната риза

l

75

Обем на горивната камера

l

62

Размери на просвета за зарежд.

mm

330 / 250

Работен температурен интервал

°С

65 – 85

Работно налягане

bar

3

Тегло

kg

245

Вход – студена вода

A, mm

1 1/4″ / 450

J, mm

232

Изход – гореща вода

B, mm

1 1/4″ / 1165

J, mm

232

Гнездо за датчик или предпазен клапан

K, mm

1/2″ / 1074

Вход / Изход – обезопасителен топлообменник

E, mm

1/2″ / 1072

Комин

F, ф / mm

150 / 940

J, mm

232

Ревизионен отвор на комина

O, mm

150 / 70

Източване

Y, mm

1/2″ / 232

J, mm

232

Температурен индикатор

T

Да

Термостатичен регул. на тягата

R

Да

Клапа – въздухопоток

V

Да

Отвор за монтиране на горелка

Z, mm

176

Гаранция 24 месеца.
Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки