Котел на твърдо гориво BURNIT NWB MAX 45

Котел на твърдо гориво BURNIT NWB MAX 45 – стоманен котел за отопление на средни и големи помещения.

Предназначен е за твърдо гориво – дърва, дървесни брикети клас В и въглища, и е с възможност за монтиране на пелетна, газова или нафтова горелка.
Тестван и одобрен съгласно EN 303-5.

Основни характеристики:

Отопление на средни и големи помещения
Лесен монтаж и експлоатация
Сменяема метална скара
Термостатичен регулатор
Възможност за монтиране на газова, нафтова или пелетна горелка

Котел на твърдо гориво BURNIT NWB MAX 45

Предимства:

 • Лесен монтаж и експлоатация
 • Лесно почистване и поддръжка
 • Горивната камера е с голяма повърхност на топлообменника и ниско камерно съпротивление
 • Горивната камера има голяма врата, която улеснява зареждането с твърдо гориво до 0,5 м
 • Голяма и оребрена топлообменна повърхност на горивната камера
 • Триходов път на димните газове, подобряващ топлообмена
 • Възможност за монтиране на нафтова, пелетна или газова горелка
 • Сменяема метална скара, предпазваща горивата камера от огъня
ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ
 • Термостатичен регулатор на тягата
 • Предпазен клапан
 • Предпазен топлообменник – в случай на прегряване, през него протича студена вода, която понижава температурата на котела. Свързването на котела към водоснабдителната мрежа трябва да се извърши чрез термостатичен вентил (не е включен в комплекта).

Елементи:

1 – Температурен индикатор
2 – Обшивка
3 – Високоефективна изолация
4 – Обезопасителен топлообменник
5 – Триходов път на димните газове
6 – Водна риза
7 – Горивна камера
8 – Метална скара
9 – Контейнер за пепел и сажди
10 – Фланец за горелка (опция)
11 – Комин
12 – Изход гореща вода
13 – Термостатичен регулатор на тягата
14 – Клапа входящ въздух

Технически характеристики:

КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT NWB MAX 45

Описание

NWB MAX 45

Номинална мощност

40 – 45

Височина H

1145

Ширина L / Дълбочина D

624 / 930

Обем на водната риза

96

Обем на горивната камера

94

Размери на просвета за зареждане

490 / 310

Работен температурен интервал

65 – 85

Работно налягане

3

Тегло

310

Вход – студена вода

1 1/4″ / 450

312

Изход – гореща вода

1 1/4″ / 1165

312

Гнездо за датчик или предпазен клапан

1/2″ / 1074

Вход / Изход – обезопасителен топлообменник

1/2″ / 1072

Комин

180 / 925

312

Ревизионен отвор на комина

150 / 70

Източване

1/2″ / 232

312

Температурен индикатор

Да

Термостатичен регулатор на тягата

Да

Клапа – въздухопоток

Да

Отвор за монтиране на горелка

176

 

Гаранция 24 месеца.

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки