Отворен разширителен съд Алтерм

Отворен разширителен съд Алтерм

Прахово боядисан.

Обем: 8 л.; 13 л.; 17 л.; 23 л.; 33 л.

Изводи отляво и отдясно.

Разширителните съдове са неразделна част при отопление с радиатори за водно отопление на помещения при директни и индиректни схеми на захранване. Изработват се различни по обем разширителни съдове за да се подбере необходимия в зависимост от броя и големината на радиаторите. На разширителните съдове има нивомерна прозрачна тръбичка за да се следи системата да е винаги пълна и при необходимост да се допълва. Свързването на разширителните съдове към системата за отопление става посредством нипел ½”.

Инструкции за монтаж и експлоатация

Ценова листa

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки