Пелетен котел Burnit Pell Easy 20

Пелетен котел Burnit Pell Easy 20 с микропроцесорен контролер.

 • ПРЕДИМСТВА:

  • Микропроцесорен контролер със следните функции:

  Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
  Самопочистваща функция на горелката;
  Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
  Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
  Управление от външен стаен термостат;
  Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.

  • Температурен датчик следи температурата в котела.
  • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
  • Температурен датчик следи температурата в буфера.
  • Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
  • Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
  • Ръчна система за почистване на димогарните тръби.
  • Пелетната горелка е вградена и лесна за обслужване.
  • Вграден бункер за пелети.
  • Вградена циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
  • Вграден разширителен съд.
  • Окуляр за наблюдаване на горивния процес.

  НАЛИЧЕН В ИЗПЪЛНЕНИЯ, KW:

  • 20

  ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ

  • STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.
  • Конструкцията на горивоподаващата система възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
  • Термостатична защита (80°С) – в горивоподаващата система, срещу обратно горене.
  • Предпазител 10А;
  • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.

  ЕЛЕМЕНТИ НА КОТЕЛ BURNIT PELL EASY:

  1. Микропроцесорен контролер
  2. Ревизионен капак
  3. Бункер за пелети
  4. Капак в горната част на бункера
  за зареждане с пелети
  5. Ръчна система за почистване на
  димогарните тръби
  6. Водна риза (мантел)
  7. Димогарни тръби с турболатори
  8. Обшивка
  9. Високоефективна изолация
  10. Пелетна горелка
  11. Контейнер за пепел и сажди
  12. Регулиращи се крачета
  13. Изход топла вода
  14. Вход студена вода
  15. Комин
  16. Тръба за входящ въздух

  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Максимална мощност kW 18
  Мин. / Номинална мощност KW 5.1÷16.3
  Височина H mm 1260 ± 15
  Ширина L/ Дълбочина D mm 625/790
  Обем водна риза L 35
  Обем горивна камера L 12
  Необходима тяга на комина Pa/mbar 8/0.8
  Изолация високоефективна термоустойчива вата  100 mm, ламинирана с алуминиево фолио вермикулит 50 mm
  Врата
  Котел
  Мощност на електрическата част: макс/мин W 410/42
  Мощност на циркулационната помпа W 5÷40
  Захранващо напражение V/Hz/А 230/50/2
  Препоръчително гориво дървесни пелети, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014
  Температура на изходните газове (в работен  режим) °C 100÷120
  Масов поток на изг.газове, мин÷макс. мощност kg/s 0,0045 ÷
  0,01
  Работен температурен интервал °C 55-85
  Мин. температура на връщащия се топлоносител °C 45
  Работно налягане bar 3
  Тегло kg 252
  Обем бункер за пелети L 75
  Вход студена вода A, mm R1”/485
  Изход топла вода В, mm R1”/570
  Изход за източване / предпазен клапан С, mm R¾”/500
  Тръба за входящ въздух Е, mm ø76/400
  Комин F, ø /mm ø76/400
  Обезвъздушаване G +
  Гнездо за датчик K +
  Ръчна система за почистване L1 +
  Запалка M +
  Пелетна горелка N +
  Ревизионен отвор O, mm 65/290
  Циркулационна помпа Р +
  Разширителен съд R, литри 6
  Бункер за пелети S +
  Контролер U +
  Окуляр за наблюдаване на горивния процес V +
  Изсмукващ вентилатор W +
  Контейнер за пепeл и сажди Х +
  Ревизионна врата Y +
  Врата (капак) за зареждане с пелети Z +
  Клас на котела, съобразно  EN 303-5/2012 г. class 5
     Ел. консумация в режим “Изчакване” W 3
Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки