Разширителен съд ZILMET на крака

Разширителен съд ZILMET на крака

Мембранен с противоналягане.

Работна температура -10 ÷ +99 градуса

Големи обеми 50-500 литра.

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки