Разширителен съд ZILMET

Разширителен съд ZILMET

Мембранен с противоналягане.

Обеми: 8; 12; 18; 25; 35 литра

Работна температура -10 ÷ +99 градуса

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки