Стаен модул – термостат, безжичен, TermoB RF1

82,50 лв

Стаен модул – термостат, безжичен, TermoB RF1

Цена: 82,50.00 лв / бр с ДДС

* Произведен в България !

 

Стаен модул – термостат, безжичен, TermoB RF1

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Може да се използват като стандартен жилищен термостат за управление на отопление/охлаждане чрез системи на газ, ток, пелети и др. без да е необходимо наличие на жична връзка между управлявания уред и контролираното помещение. Връзката между модула и приемника е безжична и се осъществява чрез радио (RF) сигнал.

Приборът предоставя възможност за регулиране температурата на помещението както автономно, така и дистанционно (през Интернет) посредством свързан към Интернет компютър или приложение за мобилно устройство . В зависимост от зададените температури и режими на работа се контролира и изхода за контролиране на управлявания уред.

Стайния модул TermoB RF1 разполага с вграден сензор за измерване на температурата в помещението, LCD дисплей, четири бутона за управление и радио предавател. Захранва се от 2 x ААA батерии. Оформен е в пластмасова кутия със стилен дизайн. Може да се закрепи както на стена, така и да бъде поставен на удобно място в помещението.

 

Стаен модул – термостат, безжичен, TermoB RF1

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Безжична радио връзка между стайния модул и модула приемник
 • Отдалечено управление, мониторинг и настройка през Интернет чрез свързаност с домашна WiFi мрежа и мобилно приложение. Тази функция се осъществява през приемника, ако последният поддържа такава функционалност.
 • Следене / задаване и синхронизация на всички настройки, както локално от стайния модул, така и през Интернет.
 • Автоматично сверяване на текущия ден и час през Интернет.
 • LCD екран и четири бутона за управление и подсветка.
 • Захранване на стайния модул 2хAAA батерии
 • Лесна употреба

Два режима на работа:

 • БАЗОВ : упростен работен режим за работа по една температура, отопление или охлаждане и връзка с интернет през приемника.
 • РАЗШИРЕН : работен режим даващ възможност за работа с пълната функционалност на системата, часови график и др.

Работни състояния:

 • Изключено (без или със защита от замръзване*)     – [OFF]
 • Поддържане на температура за икономична работа – [ECO]
 • Поддържане на комфортна температура                  – [COMF]
 • Автоматично (по температурно-часови график)       – [AUTO]
 • Ръчно зададена температура за определено време  – [MAN]
 • Лесно избираеми режим отопление / охлаждане
 • Стилен дизайн
 • Индикатори за радио връзка и на предавателя, и на приемника
 • Допълнителни сервизни параметри за конфигурация
 • 2 вида заключване на бутоните на стайния модул (предпазване от деца и тип „хотел“ с пин)
 • Множество варианти за закрепване
 • Активиране на защитата от замръзване с избираема температура

 

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки