Стаен термостат с Wi-Fi, безжичен, TermoB RF1 D1 W

195 лв

Стаен термостат с Wi-Fi, безжичен, TermoB RF1 D1 W

Цена:
– Thermob.RF1D.WiFi Цена: 195.00 лв / бр с ДДС

 – Thermob.RF1D2.WiFi Цена: 199.00 лв / бр с ДДС /с един допълнителен датчик за пода/

* Произведен в България !

Характеристики

Стаен Модул Отдалечен
приемник
ThermoB.B1R1
Отдалечен
приемник
ThermoB.BU2
Безжична радио връзка ДА ДА, 1 стен модул ДА, 1 стаен модул
Захранване 2xAAA батерии  230V/50Hz/<2VA 230V/50Hz/<2VA
Схема на свързване 2 тръбно (отопление или охлаждане) 4 тръбно (отопление + охлаждане)
Релеен изход ДА 1 бр, NO+N3 с превключване между отопление и охлаждане ДА 2 бр, 2 x NO по един отделен изход за отоление и охлаждане
Бутони 4 + 1 скрит 1 + 1 скрит 1 + 1 скрит
Дисплей LCD с подсветка 3  x св. диоди 5 x св. диоди
Връзка с Интернет през WiFi през приемника ДА ДА
Ръчно управление на изхода ДA, алтернативно включване / изключване ДA, алтернативно отопление,  охлаждане и изключено
Часовник ДА ДА ДА
Индикатор за работа ДА ДА ДА
Индикатор за радио връзка ДА ДА ДА
Индикатор за връзка с Интернет ДА ДА ДА
Корекция на всички настройки ДА, прехвърлят се и в Интернет ДА, през Интернет, като корекциите се прехвърлят и към стайния модул ДА, през Интернет, като корекциите се прехвърлят и към стайния модул
Синхронизация Пълна синхронизация между стаен модул, приемник и Интернет.

Режими

Защита от замръзване ДА с избираема температура
Режими на работа БАЗОВ / РАЗШИРЕН
избираеми през сервизни параметри
БАЗОВ РАЗШИРЕН
Седмична програма НЕ ДА
Работни температури 1 само комфортна (COMF) 2 температури, Економична (ECO) и комфортна (COMF)
Режим на Експлоатация Опростен С пълна функционалност
Работни състояние OFF / COMF
със/без защита от замръзване
OFF / ECON / COMF / AUTO / MAN със/без защита от замръзване
Задаване на „ръчна временна“ температура НЕ ДА с избираем период
Работа в Отопление ДА ДА
Работа в Охлаждане ДА ДА
Избор
Отопление/Охлаждане
НЕ
режима е заключен през сервизни параметри
ДА свободно избираем с възможност за заключване на режима през сервизни параметри
Заключване само в Отопление или само в Охлаждане ДА ДА
Заключване на параметрите ДА ДА
Заключване тип „деца“ НЕ ДА
Връзка с интернет ДА ДА

Други

Мобилно приложение ДА
Автоматично сверяване на часовника ДА през Интернет с избираема часова зона
Начална конфигурация Режим БАЗОВ на ОТОПЛЕНИЕ
13 конфигурационни параметъра

 

Стаен термостат с Wi-Fi, безжичен, TermoB RF1 D1 W

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Електронните стайни термостатт Thermob.RF1D.WiFi и Thermob.RF1D2.WiFi представляват система за контрол на температура, която се състои от два модула: стаен модул ThermoB.R1D и отдалечен приемник ThermoB.B1R1.WiFi или ThermoB.BU2.WiFi.
Разликата между отдаличените приемници ThermoB.B1R1.WiFi и ThermoB.BU2.WiFi е в набора от изходни релета и логиката на управление.

 • ThermoB.B1R1.WiFi разполага с едно изходно реле с превключващ контакт и е подходящ за свързване към 2 тръбни системи (камини, котли и т.н.) при които има един управляващ вход и алтернативен режим отопление или охлаждане.
 • ThermoB.BU2.WiFi разполага с две изходни релета с нормално отворени контакти и е подходящ за свързване към 4 тръбни системи (радитори, конвектори и т.н.) при които има два отделни управляващи входа, един за отопление и един за охлаждане

Може да се използват като стандартен жилищен термостат за управление на отопление/охлаждане чрез системи на газ, ток, пелети и др. без да е необходимо наличие на жична връзка между управлявания уред и контролираното помещение. Връзката между двата модула е безжична и се осъществява чрез радио (RF) сигнал.

Приборът предоставя възможност за регулиране температурата на помещението както автономно, така и дистанционно (през Интернет) посредством свързан към Интернет компютър или приложение за мобилно устройство . В зависимост от зададените температури и режими на работа се контролира и изхода за контролиране на управлявания уред.

Стайния модул ThermoB.R1D разполага с вграден сензор за измерване на температурата в помещението, LCD дисплей, четири бутона за управление и радио предавател. Захранва се от 2 x ААA батерии. Оформен е в пластмасова кутия със стилен дизайн. Може да се закрепи както на стена, така и да бъде поставен на удобно място в помещението.

Отдалеченият приемник

 • ThermoB.B1R1.WiFi има един релеен изход, три светлинни индикатора, бутон, радио приемник и модул за свързване с WiFi. Релейният изход се използва за управление на уреда за отопление или охлаждане.
 • ThermoB.BU2.WiFi има два релейни изхода, пет светлинни индикатора, бутон, радио приемник и модул за свързване с WiFi. Релейните изходи се използват за управление на отделен уред за отопление и уред за охлаждане.
 • Индикаторите показват състоянието на изхода, избрания режим и състоянието на връзката с Интернет. Бутонът се използва за избиране на режим на работа и / или ръчно състояние на изхода. Релейният изход се свързва жично към управлявания уред. Захранва се с 230V/AC.  Допълнително има скрит бутон за управляване на WiFi свързаността.

 

Стаен термостат с Wi-Fi, безжичен, TermoB RF1 D1 W

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Безжична радио връзка между стайния модул и модула приемник
 • Отдалечено управление, мониторинг и настройка през Интернет чрез свързаност с домашна WiFi мрежа и мобилно приложение.
 • Следене / задаване и синхронизация на всички настройки, както локално от стайния модул, така и през Интернет.
 • Автоматично сверяване на текущия ден и час през Интернет.
 • LCD екран и четири бутона за управление и подсветка.
 • Захранване на стайния модул 2хAAA батерии.
 • Лесна употреба.

Два режима на работа:

 • БАЗОВ : упростен работен режим за работа по една температура, отопление или охлаждане и връзка с интернет.
 • РАЗШИРЕН : работен режим даващ възможност за работа с пълната функционалност на системата, часови график и др.

Работни състояния:

 • Изключено (без или със защита от замръзване*)     – [OFF]
 • Поддържане на температура за икономична работа – [ECO]
 • Поддържане на комфортна температура                  – [COMF]
 • Автоматично (по температурно-часови график)       – [AUTO]
 • Ръчно зададена температура за определено време  – [MAN]
 • Лесно избираеми режим отопление / охлаждане
 • Стилен дизайн
 • Индикатори за радио връзка и на предавателя, и на приемника
 • Допълнителни сервизни параметри за конфигурация
 • 2 вида заключване на бутоните на стайния модул (предпазване от деца и тип „хотел“ с пин)
 • Множество варианти за закрепване
 • Активиране на защитата от замръзване с избираема температура

Приемник ThermoB.B1R1.WiFi:

 • Изход: Безпотенциално реле 16А
 • Връзка с Интернет през WiFi
 • Бутон за ръчно активиране/деактивиране на изхода

Приемник ThermoB.BU2.WiFi:

 • Изходи: 2 бр безпотенциални релета 5А
 • Връзка с Интернет през WiFi
 • Бутон за ръчно активиране/деактивиране на изходите

Време за пълна синхронизация на всички настройки около 10-15 мин.

Приемник:
– Захранване SELV 230V / AC / 50Hz
– Консумация <2VA
– Изход, волто – свободно реле 1×16А NO-NC /230V AC или 2×5А NO/230V AC
– Габаритни размери 72х50х127мм
Стаен модул:
– Захранване 2 х ААА батерии
– Габаритни размери 90х90х23мм
– Измервана температура -10° .. +45° през 0.5°C
– Обхват на задавана температура +15°C .. +45°C през 0.5°C
Общи
Работна честота 866 MHz
Обхват на RF радио връзка 80-100м на открито
WiFi мрежа, WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 2.4 GHz/802.11b/g/n
Съдържа TX FCC ID:2ADUIESP-12
Степен на защита IP20
Работни условия -5T45, RH80%
Транспорт и складиране -20T60, RH90%
Текущо време Сверяване през Интернет

 

–>> Кратка инструкция за есплоатация ThermoB.RF1D.WiFi в PDF – <<

 

Пълна инструкция за експлоатация в PDF:

–>>  ThermoB.RF1D.WiFi  –<<

–>> ThermoB.RF1D2.WiFi –<<

–>>  Инструкция за свързване на устройства ThermoB към Интернет –<< 

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки