Korado, стоманен радиатор Radik Klasik тип 22

Korado, стоманен радиатор Radik Klasik тип 22

Описание на продукта

Korado, стоманен радиатор Radik Klasik тип 22

Височина (H) 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L) 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Дълбочина (B)
– Тип 10 47 mm
– Тип 11 63 mm
– Тип 20 66 mm
– Тип 21 66 mm
– Тип 22 100 mm
– Тип 33 155 mm
Свързващо разстояние h = H – 54 mm
Свързваща резба 4 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане 1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C) 110 °C
Свързване на отоплителното тяло ляво или дясно странично
Загуба на налягане Загубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

Korado, стоманен радиатор Radik Klasik тип 22

Панелните отоплителни тела RADIK са предназначени за монтаж в отоплителни системи на водно отопление на сгради. Максимално допустимо експлоатационно налягане е 1,0 MPa. Като топлопреносима материя се използва вода или водни разтвори с максимално допустима експлоатационна температура  110 °C. Предназначени са за еднотръбни и две тръбни отоплителни системи с принудителна, а някои и със самоволна циркулация. Телата трябва да бъдат инсталирани в топловодни отоплителни системи, които са направени професионално съгласно VDI 2035 с оглед на защита срещу повреди причинени от корозия и воден камък.

Трябва да се спазват следните основни качества на водата:
граници на pH 8,5-9,5 (важи за система, която не съдържа алуминий), обща твърдост на водата (съдържание на Ca + Mg йони) до 1 mmol/l , соленост в границите 300-500 μS/cм и съдържание на кислород max. 0,1 mg/l. Ниското съдържание на вода в отоплителното тяло позволява гъвкава реакция на отоплителната система при необходимост от топлина в отопляваното помещение и ефективна терморегулация.

Произведени в България или Чешката република.

 

Камини тв. гориво
Камини с водна риза
Пелетни камини сухи
Пелетни камини с водна риза
Камери за вграждане
Готварски печки